revoluční pravidla pro mladší žáky platné od soutěžního ročníku 2010/2011

03.06.2010 13:24

Pravidla soutěže mladších žáků JmKFS . Dříve 10+1, nyní 7+1/ kompletní informace zde/.

1.       Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy jejíž pomezní čáry jsou čarami „brankovými“ . Čarami „pomezními“ jsou čára středová a druhá čára je 2 metry od brankové čáry vyznačena značkami .   (z důvodů bezpečnosti hráčů )

2.       Pokutové území je vyznačeno značkami pro provedení zkráceného rohového kopu ve vzdálenosti 16,5 metru od levé a pravé tyče branky a 10 metru do hřiště na postranních čarách . Pokutová značka se vyznačí proti středu branky ve vzdálenosti 9 metru od brankové čáry.

3.       Branky mají rozměr 2 x 5 metrů a jsou umístěny uprostřed „brankových“ čar. Branky musí být opatřeny sítěmi.

4.       Hrací doba je 2 x 30 minut s dodržením 15 minutové přestávky.

5.       Hraje se s míči číslo č. 4

6.       Každé družstvo má 8 hráčů, z nichž jeden musí být brankař. V  zápise o utkání může být uvedeno maximálně 16 hráčů. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé družstvo má méně než 6 hráčů. Klesne-li počet hráčů během hry pod 6, rozhodčí utkání ukončí.

7.       Všichni v zápise uvedení hráči mohou libovolně střídat jak v přerušené, tak i v nepřerušené hře, avšak tím způsobem , že nejprve opustí hrací plochu střídaný hráč a teprve poté může vstoupit na vlastní polovinu hrací plochy nový hráč. Střídání se provádí vždy jen z jedné, před utkáním určené strany hrací plochy . (střídání se neuvádí do zápisu o utkání)

8.       Za přestupky bránícího hráče proti pravidlům ve vlastním pokutovém území se nařizuje pokutový kop.

9.       Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 metrů od místa přestupku , aby hráč mohl míč rozehrát bez zbytečného zdržování.

10.    Je-li míč ze hry za brankovou čarou, nebo se brankář dotkne v pokutovém území míče rukou uvádí jej do hry zpět z prostoru   pokutového území a to buď vyhozením míče rukou , nebo výkopem z  ruky.   Jakmile položí brankař  míč na zem, muže pokračovat ve hře jen nohou. Takto uvedený míč do hry musí spoluhráč brankaře převzít na své vlastní polovině hřiště.  Při porušení tohoto pravidla zahrává soupeř NVK z pomyslné půlící čáry v místě , kde jí míč protnul. V případě že brankář převezme míč od spoluhráče nohou , není při rozehrávání míče nijak omezen.

11.    Chytí-li brankář míč rukama, který byl přihrán nohou spoluhráče,( „malá domů“)  rozhodčí nařídí NVK ze vzdálenosti 10 metrů od branky ve prospěch soupeřova družstva (stejný kop se provádí při znovu chycení míče brankářem), bránící družstvo může stát 5 metrů od míče.

12.    Neplatí ustanovení pravidla 11 o ofsajdu.

13.    Hráči musí mít  předepsanou  výstroj dle pravidel fotbalu a musí být po celou dobu utkání řádně ustrojeni (není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky).

Zpět
banik.zbysov@gmail.com Weblight.cz