sportovec Zbýšova

16.03.2009 08:38

Veliký úspěch slavil BANÍK ZBÝŠOV oddíl kopané. V neděli totiž byly v kině Horník vyhlášeny výsledky 1.ročníku sportovec města ZbýšovBaník měl nejvíce odměněných a dokonce ve dvou kategoriích dominoval. Jmenovitě Hudec Pavel(do 18 let) a družstvo ml. žáků(nejlepší kolektiv). Kromě toho byl odměněn i jejich trenér Hudec J. A když k tomu přidáme 2.místo odchovance Baníku Baláže(18-35) a 3.místo Radka Rozsiczky (nad 35 let), úspěch je dokonán. To je výsledek dlouhodobé a vynikající práce všech těch, kteří se ve svém volném čase dobrovolně věnují hlavně mládeži a kteří za svou práci nečekají žádnou odměnu. Odměnou je jim to, když se svými výsledky mohou pochlubit mimo Zbýšov. A že už se je čím chlubit ukazují výsledky v tabulkách a na různýcu turnajích, kde pravidelně obsazujeme čelná místa. Važme si práce takových lidí jako jsou třeba Rozsiczka, Vespalec st., Dorazil, Gregorovič, Zouhar, Lakomý, Vespalec ml., Šrámek, Čech a.j. Jejich práce je sice mravenčí, ale velice prospěšná a úspěšná, o čemž svědčí výsledky ankety. A svědčí také o tom, že Baník není pouze mužstvo mužů, ale že se pracuje, a velice úspěšně, i s mládeží. Odborná  porota zasedla v tomto složení:  p. Široký (starosta),  p. Liška (místostarosta),  p. Šauer(předseda Baníku),  paní Pokorná (vedoucí kulturistiky) a  paní Švancarová (vedoucí kulturního centra). Soutěž byla rozdělena do těchto kategorií: 1.kategorie - do 18 let, 2.kategorie - od 18 až do 35 let, 3.kategorie - nad 35let a 4.kategorie - absolutní. Zvláštní kategorie pak byla nejlepší sportovní kolektiv. Nezapomělo se ani na ty, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolné činnosti nejenom pro mladé, ale i pro seniory. I ti byli po zásluze odměněni.

 VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

INDIVIDUÁLNÍ    
do 18 let 18- 35 let nad 35let
1.Hudec Pavel(kopaná) 1.Mužíková Julia(fitnes) 1.Široký Jaromír
2.Janíková Adéla(aerobik) 2.Baláž Libor(kopaná) 2.Nekuža Jiří
3.Šrajtl David(motokros) 3.Coufal David(silový trojboj) 3.Rozsiczka Radek

 KOLEKTIV: fotbalisté mladších žáků Baníku Zbýšov i s trenérem Hudecem Jaroslavem

DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI: Horká, Dolejší a Snopková

absolutní vítěz: MUŽIKOVÁ JULIA

Zpět
banik.zbysov@gmail.com Weblight.cz