BANÍK ZBÝŠOV 

Oficiální ( i neoficiální ) názvy klubu, jak šel čas

1923 - 1932           Meteor Zbýšov (neoficiálně)

1932 - 1948           SK Slavoj Zbýšov

1949 - 1951           Sokol Zbýšov

1952 až doposud     Baník Zbýšov

Vznik a vývoj klubu po dnešek

1923 -  v rámci Sokola byl založen Meteor, fotbalový dobrovolný klub, který však nikdy nebyl začleněn do pravidelných soutěží.

Z vyprávění p. A. Svobody a p. F. Vrbky jsme se dozvěděli, že první setkání se zbýšovskou kopanou se datuje asi do roku1923, kdy při tělocvičné jednotě Sokol založili fotbalovou jedenáctku tehdejší hráči B. Klement, F. Dobšík, K. Misař, F. Sýkora, bratři Siegfrid a Ludvík Šmaidlerovi, kteří v té době také kopanou hráli a jako vlastníci obchodu převzali dobrovolně roli mecenášů. Později se připojil i F.Vrbka a další hráči a tak vznikl v rámci Sokola odbor kopané s názvem  Meteor Zbýšov. Hrávalo se na letním cvičišti, avšak výbor této organizaci mnoho nepřál a fotbalistům bylo po krátkém čase naznačeno, že poslání Sokola je poněkud odlišné od pouhého kopání do mičudy. Hráči Meteoru se s kopanou nechtějí rozloučit a za nedlouho nacházejí útočiště u SK Čechie Zastávka, která zbýšovské přijímá jako svoji odbočku i se jménem Meteor.

1928 - rok zániku Meteoru. Důvody nejsou známé.

1930 - pan Horák zakládá v Zakřanech, kde se kopaná už hrála, dobrovolnou trampskou jedenáctku, která však po dvou letech ukončila svou činnost (nebylo hřiště).

Pan Horák vypravuje: Po jednom nedělním odpoledni v roce 1930 jsme se s několika kamarády dohodli, že založíme ve Zbýšově fotbalovou jedenáctku. Do Zakřan, kde se už kopaná hrála, jsme v příštích dnech vyslali tříčlennou delegaci se žádostí o zapůjčení dresů. A po vyhovění jsme asi za týden nastupovali ke svému prvnímu utkání v Oslavanech proti místní RH. Výsledek 2:2 byl pro nás neočekávaný a další neděli vítězíme na hřišti v Příbrami 5:2. Radost byla veliká a sebevědomí ještě větší. Hrajeme dál, většinou na hřištích soupeře. V Kounicích, Říčanech, Krumlově i jinde. Všude jsme jezdili na kolech nebo chodili pěšky. Kopačky jsme si půjčili na splátky u obuvnického mistra p. Dostála z Ivančic. Nejvíce nás však mrzelo, že jsme volně hrající parta bez vlastního hřiště a trénovali jsme na Hraničkách - plácku, který zbudovala FDTJ. Po čase jsme zjistili, že o kopanou začíná být zájem a požádali jsme proto některé občany o pomoc. Pánové Brabec J., Horák V., Pýcha J., Nekuža K. a Vrbka F. nás neodmítli a tak došlo k založení nového klubu a tím byla ukončena i činnost naší jedenáctky.

1932 - se datuje oficiální název Baníku, tehdy pod názvem Slavoj

Po ukončení činnosti trampské jedenáctky se v restauraci "u Šauerů" konala dne 24.9.1932 ustavující schůze na které, teď už bývalý, klub Meteor slavnostně předal svoje dresy klubu novému. Podle dochovalých zpráv zakládající schůze byla zahájena tímto programem:

1.Volba návrhové komise

2.Volba výboru sportovního klubu, jeho název a oddílová barva

3.Čtení stanov, přihlášky členů, zápisné a členské legitimace.

4.Otázka vybudování hřiště.

Schůzi předsedal p.Karel Nekuža, který seznámil přítomné se stanovami tehdejší západomoravské župy. Potom bylo navrženo 10 členů do výboru klubu, který nesl jméno SK Slavoj Zbýšov. Prvním jeho předsedou byl zvolen p. Janíček J., jednatelem p. Horák V., pokladníkem p. Vrba F. Dalšími členy výboru byli: Novotný J., Mahr E., Nekuža K.,Novotný V., Bouček J., Pýcha J. a Brabec J. Dohodnuta byla klubová barva červeno-bílá.Kopané se začíná dařit a fotbalový oddíl se rozrůstá. Postupně se vracejí hráči z okolních klubů, kteří působili v okolních klubech před založením Slavoje. Po roce postoupilo mužstvo ze základní skupiny do vyšší třídy. Bylo utvořeno B-mužstvo, zájezdová jedenáctka a začali se prosazovat i mladší hráči. Slavoj získával na prestiži a byl zván na různé turnaje a přátelské zápasy. Protože klubovní místnost "u Šauerů" už nestačila rozšířené činnosti Slavoje, byla přemístěna do Dělnického domu. Rosická báňská společnost byla požádána, aby hráči mohli nosit při utkáních na dresech symbol hornického kraje - v zeleném poli dvě skřížená kladiva. Bylo jim vyhověno. V roce 1936 se ustavuje oddíl dorostu pod vedením p Šabackého. Bylo také sehráno i první mezinárodní utkání. Hrálo se na Anenské proti SC Poltram Vídeň. Slavoj podlehl 2:6.

1945 - po osvobození  byla opět zahájena sportovní činnost. Na valné hromadě, konané 17.června 1945 v sále Lidového domu za přítomnosti 65 členů, byl zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Svoboda A. Další členové - Aujezdský F., Šabacký J., Sedláček Z., Biegun L., Bouček J.,Vaněček V., Sojka J., Zíma R., Herzán F., Klement Z., Berghauer F., Jašek R., Svoboda J., Pavlíček V. a Brýša R. Klub měl v té době neuvěřitelných  230 členů.

1948 - móda měnění názvů klubů zasáhla i Slavoj. Stává se z něho, alespoň na chvíli, Sokol Zbýšov. Hrajeme soutěž nově utvořeného okresu Rosice. A v něm se nám daří. Zvlášť, když se vrací ze Žabovřesk  J.Svoboda a v roce 1950 z ligových Židenic také F.Moos.Tito dva vynikajíci hráči mají lví podíl na tom, že Sokol postupuje do krajského přeboru 1.A třídy

1952 - ze Sokola se stává Dobrovolná sportovní organizace Baník Zbýšov a tento název nosí do dneška

1960 - 1970 - šedesátá léta, jedna z nejúspěšnějších kapitol Baníku

Na počátku let šedesátých dochází v Baníku k nárůstu výkonnosti, neboť klub vsadil na dlouhodobou práci s mládeží. Tehdy ji vedl p. M.Vespalec nejst. Z jeho fotbalové líhně postupně přicházejí hráči jak do áčka, tak do béčka mužů a okamžitě se z nich stávají opory. Jen namátkou vzpomenu např.: Smrž J., Fejta J., Klement J. a Z., Žalud V., Pavlíček V., Vaněček J., Svoboda A. atd. Vyvrcholením je postup z 1.A třídy do oblastního (dnešního krajského) přeboru v té době čtvrté nejvyšší soutěži v ČSSR (po 1.lize, 2.lize a divizi). A tady jsou ti veleúspěšní borci, kteří se o tento vpravdě historický postup zasloužili: Fejta J., Grmela J.st., Fianta F., Horák J., Kalvoda B., Klement Z., Klement J., Lakomý J.st., Mikulášek S., Mikulášek V., Moos Mil., Smrž J., Štilárek J., Pavlíček V., Žalud V., Zouhar J., Vaněček J. Trenérem byl Gultler Otto. Za zmínku stojí, že v létě r.1963 Baník sehrál historicky první mezinárodní utkání za hranicemi naší vlasti a to na území tehdejší NDR( nyní Německo) s týmem BSG Aktivist Laubusch.

1970 - 1990 - reorganizace a zase reorganizace

V oblastním přeboru hrajeme až do roku 1972, kdy jsme se zásluhou reorganizace dostali zpět do 1A třídy.

V sezoně 82/83 je tu opět reorganizace a my postupujeme z 5. místa do krajského přeboru (postupovalo prvních 6).

V sezoně 85/86 nastává opět reorganizce, která se nás bohudík netýká, protože obsazujeme velmi pěkné 2.místo a v soutěži tedy zůstáváme.

Sezona 90/91. Tato reorganizace v pořadí už 4.byla pro Baník velice radostná. ČMFS rozhodl, že stávající divize se rozrostou o moravskou. Z našeho krajského přeboru mělo postupovat prvních 12. Protože jsme skončili 10. byli jsme v divizi. 

1991 - 1992 - sestup do Krajského přeboru

1995 - 1996 - sestup do 1.A třídy

1997 - 1998 - sestup do 1.B třídy

2001 - 2002 - sestup do Okresního přeboru

2002 - 2003 - návrat do 1.B. třídy

2008 - 2009postup do 1.A třídy

2009 - 2010 - postup do Krajského přeboru

2011 - 2012 - sestup do 1.A třídy

2013 - 2014 - sestup do 1.B třídy

2014 - 2015 - sestup do Okresního přeboru

 

banik.zbysov@gmail.com Weblight.cz